Una iniciativa pensada per identificar i donar a conèixer aquells comerços de proximitat que tenen una oferta de productes respectuosa amb el medi ambient.

Què és la certificació Comerç Verd?

Una certificació atorgada per Rezero per identificar els comerços de proximitat de Catalunya i Balears amb una oferta respectuosa amb el medi ambient.

Per als comerços, una eina eficaç per potenciar i visibilitzar les bones pràctiques.
Per als municipis, una oportunitat per créixer de forma més sostenible. 
Per a les persones consumidores, una garantia per poder fer un consum més conscient.

La certificació que garanteix el consum conscient

Com pots participar-hi?

Troba el teu Comerç Verd

Testimonis

“Per nosaltres Comerç Verd és un suport, sobretot de divulgació per difondre hàbits de consum més ecològics i residu zero.”

Carme Vinyeta, Idoni

“La persona consumidora necessita tenir aquesta informació per poder prendre les decisions correctes respecte el tipus de consum que està fent. Seguim molt optimistes i positius perquè això és el futur.”

Olga Rodríguez, Yes Future Supermarket

“Quan vaig obrir em deien “Oh, gràcies a déu que hi ha una botiga com la teva al barri”, perquè no n’hi havia cap.”

Natàlia Agramunt, Saüc

“És important que la gent tingui alternatives, que hi hagi més botigues, no només de neteja, sinó de menjar, perquè sàpiguen què mengem, què ens fiquem a dins.”

Ana Maria Mitjavila, El Gibrell

“Com a consumidora crec que podem fer moltes coses per reduir la quantitat de plàstics que generem, però ha de ser relativament fàcil poder-ho fer, i jo crec que el Comerç Verd facilita moltíssim les coses.”

Anna Romero, Sant Pol de Mar

“Jo voldria que a cada poble hi hagués botigues amb oferta sostenible  i que es normalitzés el consum de productes ecològics. Crec que tots hi sortiríem guanyant.”

Andreu Oliver, Manacor

“A Manacor hem impulsat el Comerç Verd per reduir la producció de residus i posar en valor i impulsar una economia de proximitat més verda. A Balears hem sigut el primer municipi, però estam segurs que serem molts més.”

Sebastià Llodrà, Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manacor